Hades IV – “Orpheus”

IV – “Orpheus”

… Near the lipopotamus in the po, po, Potomacmac.
Or was it? Was it on the Po. Po. Po. Basin?
Ham and cheese. Cheese and Ham. A blow
With a huge hammer. Everyone gets a bit.
His slice, her glass. Where?
Not on this plain of crime and fog.
This paltry plain of crime and fog.
He came from Didone, from Dodona, and was dud.
He stottered from the ladder. Our Tom Mastaba.
We called him ‘Mastaba Tom’.
He polished his lyre until it shone.

Sad, sadder is the weather. Where is Livia?
It doesn’t matter, for we celebrate a sacriment.
A sacred condiment. A ship launch in an army tent.
Where are the Ostrogoths? Ravenna?
We celebrate it, every year, on September 14th, right under Theodora’s nose.
Has she come here? Was she here? Has Theodora seen her?

Did she see the wafer-thin sheets of alabaster?
Stone windows, translucent. She must have seen it!
From the depths of Persephone, but
She looked, in vain, for an exit …

 

Original Dutch version:

 

IV – “Orfeus”

… Bij de lipopotamus in de po, po, Potomacmac.
Of was het op de Po. Po. Po. Vlakte?
Ham en kaas. Kaas en ham. Een klap
Met de grote hamer. Ieder krijgt z’n brok.
Z’n plak, haar glas. Waar?
Niet op deze vlakte van mist en nevel.
De barre vlakte van misdaad en nevel.
Hij kwam van Didone, van Dodona, en was dud.
Hij stuiterde van de ladder. Onze Tom Mastaba.
We noemden hem ‘Mastaba Tom.’
Die zijn lier poetste tot hij glom.

Triest, triester is het weer. Waar is Livia?
Het geeft niet, want we vieren een sacriment.
Een heilig condiment. Een tewaterlating in een legertent.
Waar zijn de Ostrogoten? Ravenna?
We vieren het op 14 september, ieder jaar, voor de neus van Theodora.
Is zij hier naartoe gekomen? Was zij hier. Heeft Theodora haar gezien?

Zag zij de flinterdunne plaatjes van gepolijst albast?
Stenen ramen, lichtdoorlatend. Zij zag het! Vast!
Vanuit de diepten van Persephone, maar,
Tevergeefs zocht zij een uitgang …

Advertisements

Hades II – “Styx”

II – “Styx”

… pathogeen neolithicum, van begin tot eind.
Van uitgang tot ingang.
In een omgekeerde viscositeit. Een vicieuze regurgitatie.
Van een cumplementair complement. Peristilium Pterodactyli.

Wat!? Een dagboek van het Annum Pestilentium.
Verdwenen, verseucht, verkramt! Versuchs doch mal.
Nee. Ik ben dokter Drudd. Dokter Jan Drudd.
Mij krijgen ze niet, mijn masker gaat niet af.

Hoofddeksel, mag ik uw hoofd… uw hoofddeksel?
Nog niet. Want, wie staat daar heupwiegend voor het raam?
Wie is Anna Pestilentia? Eerlijk zeggen.
Verdwenen, verseucht, verkramt! Versuchs noch mal.

Fluvius aestatis, Fluvius nocturnus. Feste feste!!
Want ook de dwergen zijn klein begonnen.
Dat zei de hertog onlangs nog, hij zei het zelf.
Is het alweer zo lang geleden? Hoe lang geleden is het?

Bij de gapende ingang, de geeuwende uitgang.
We stonden aan de rand van de groeve bij Memphis.
Een gietijzeren spiltrap met sierlijke ornamenten.
De diepte in. De diepte in.
Oh steenkolos, hoe sleept men u voort?
En waar zijn de stieren gebleven?
Hij heeft haar niet meegenomen,
Want zij dwaalt door het…

 

Translation

II – Styx

… pathogenic neolithicum, from start to finish.
From exit to entrance.
In a reversed viscosity. A viscous regurgitation
Of a cumplementary complement. Peristilium Pterodactili.

What!? A journal of the Annum Pestilentium.
Lost, verseucht, verkramt! Versuchs doch mal.
No. I’m Dr. Drudd. Dr. John Drudd.
They won’t get me, my mask will not drop.

Hat, can I have your head … your hat?
Not yet. For, who is that person, swaying at the window?
Who is Anna Pestilentia? Be honest.
Gone, verseucht, verkramt! Versuchs doch mal.

Fluvius aestatis, Fluvius nocturnus. Feste feste!!
For the dwarfs have started small too.
The duke said it himself, not that long ago.
Is is that long? How long is it?

At the gaping entrance, the yawning entrance.
We stood at the edge of the pit, near Memphis.
Cast-iron helical stairs with elegant ornaments.
Into the depths, into the depths.
O, colossus of stone, how does one drag you on?
And where are the bulls? Where have they gone?
He did not take her with him,
Because she wanders through the …

___

*Comment: Well, I didn’t translate some German sentences, because they were not translated in the Dutch poem either.
‘Verseucht’ means ‘poisoned’ by something sick, or dirty.
‘verkramt’ is southern German for ‘lost’.
‘Versuchs doch mal’ can be translated as: ‘Just try it’, ‘have a go at it’.
‘Feste feste’, i think means ‘quick quick’. It comes from Werner Herzog’s movie “Auch die Zwerge haben klein angefangen”.

I’m not going to explain everything, because it might spoil the treasure hunt later on.